dermokosmetyki24.pl

dermokosmetyki24.pl – moda, uroda, zdrowie

Dystrybucja farmaceutyków
Poradnik

Dystrybucja farmaceutyków – jak robić to bezpiecznie?

Leki to produkt szczególnie wrażliwy na warunki magazynowania i transportu. Jeśli dodamy do tego ich wysoką wartość, zarówno liczoną w pieniądzach, jak również w oparciu o ich znaczenie dla ratowania ludzkiego życia, wtedy znaczenie bezpiecznej dystrybucji staje się jeszcze bardziej zrozumiałe.

Dlaczego bezpieczeństwo jest ważne?

Logistyka to złożony proces, który nie ogranicza się jedynie do samego transportu. W przypadku leków komplikacji jest więcej, ponieważ mówimy o produktach ratujących ludzkie życie, które nieodpowiednio potraktowane mogą nawet zaszkodzić. Dlatego dystrybucja farmaceutyków wymaga zapewnienia odpowiednich warunków składowania i transportu, a także systemów kontroli, które będą weryfikować czy wymagane standardy były utrzymywane przez cały czas. Istotne jest zabezpieczenie przed:

  • wpływem czynników zewnętrznych

  • uszkodzeniem

  • zanieczyszczeniem

Całość regulowana jest przez przepisy prawne, a także standardy, jakie przewoźnik musi spełnić, aby zostać certyfikowanym transporterem wyrobów farmaceutycznych (certyfikat GDP).

Warunki transportu

Dystrybucja leków wymaga przede wszystkim zabezpieczenia przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami. Wykluczone jest więc łączenie transportu z produktami, które mogłyby powodować skażenie lub inne zanieczyszczenie przewożonych medykamentów. Niezbędne jest także zapewnienie odpowiedniej temperatury, w tym również zabezpieczenie przed jej wahaniami. Również takie czynniki jak światło słoneczne czy wilgoć mogą być szkodliwe. Przede wszystkim jednak należy podążać za zaleceniami producenta. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeszcze większym wyzwaniem jest samo składowanie. Dystrybucja farmaceutyków różnego rodzaju to konieczność zapewnienia warunków dla wielu produktów medycznych.

Eksperci do zadań specjalnych

Biorąc pod uwagę całość wymogów, jakie stawia przed logistykami dystrybucja leków, nie ma wątpliwości, że podjęcie się tego zadania wymaga odpowiedniej specjalizacji. To nie tylko przygotowana do tego zadania flota transportowa, ale także niezbędna wiedza z tego zakresu. Prócz naczep chłodniczych o odpowiednich standardach przewoźnik musi zadbać o stosowne certyfikaty, które, nawet jeśli nie są bezwzględnie wymagane, to z reguły są oczekiwane przez klientów jako potwierdzenie merytorycznego przygotowania do świadczenia tego rodzaju usług.

Zaufanie specjalistom, którzy całościowo poprowadzą proces logistyczny to najlepsze możliwe w tej sytuacji rozwiązanie. Zyskuje się w ten sposób pewność uniknięcia uchybień, które mogłyby słono kosztować.

Materiał zewnętrzny